تقویم تاریخ دفاع مقدس(57)تغییر موازنه ی قدرتR(وزیری)مرکز اسناد

  ۱۲۱,۰۰۰ تومان

   

  ۱۰۴۰

  رقعی

  چاپ ۱

  مرکز اسناد انقلاب
  نویسنده سعيد پورداراب,ّ
  شابک ۹۷۸۹۶۴۴۱۹۹۵۹۲
  کد دیویی
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  تقویم تاریخ دفاع مقدس(57)تغییر موازنه ی قدرتR(وزیری)مرکز اسناد

  کتب دیگر انتشارات مرکز اسناد انقلاب
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی