Paused...
  حکایت های شیرین منطق الطیر عطار

  ۲۰,۰۰۰ تومان

   

  ۱۱۹

  رقعی

  چاپ ۹

  پیدایش
  نویسنده محمدکاظم مزینانی
  شابک ۹۷۸۰۰۰۰۱۴۷۳۶۳
  کد دیویی
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  حکایت های شیرین منطق الطیر عطار

  معرفی کتاب:  منطق الطیر از کتاب های بی نظیر فارسی است داستانی از پرنده هایی که تمثیلی از انسان ها هستند، سفری روحانی که در بعد مکان و زمان نمی گنجد و مسیری است برای رهایی از بندهای تعلقات دنیایی. انتهایی غیر قابل پیش بینی که خواننده را به وجد می آورد و روندی که هنر والای عطار را به نمایش می گذارد. این کتاب در بردارنده بخش هایی از اثر بی نظیر عطار است با متن هایی به نگارش محمد کاظم مزینانی، که پیشکش خواننده با شوق ایرانی می گردد.

  گزیده ای ازکتاب: شیخ از شنیدن این سخن برآشفت و گفت: « ای بلند بالای نقره اندام! راستی که پیمان خود را خوب به جا می آوری! ای دختر زیبا! من که در این جهان جز تو دیگر کسی را ندارم. پس بیا و دیگر از این سخنان بر زبان نیاور. آخر تو چرا هر لحظه مرا به بازی می گیری و سرافکنده ام می سازی؟ من که هرچه داشتم در عشق تو باختم پس اکنون که کار من از کفر و اسلام و سود و زیان گذشته است، تو تا کی می خواهی مرا اینچنین سرگشته و چشم انتظار نگه داری؟ آیا این بود پیمان میان من و تو؟

  کتب دیگر محمدکاظم مزینانی
  کتب دیگر انتشارات پیدایش
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی