صاحب دل (مجموعه رباعی شاعران پارسی گو در نعمت پیامبر اعظم)

  ۲۰,۰۰۰ تومان

   

  ۱۳۶

  رقعی

  چاپ ۱

  سوره مهر
  نویسنده علی رضا قزوه
  شابک ۹۷۸۹۶۴۵۰۶۳۵۲۶
  کد دیویی
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  صاحب دل (مجموعه رباعی شاعران پارسی گو در نعمت پیامبر اعظم)

  گزیده ای ازکتاب: آنکس که زبان رمز آموخته است
  پیشِ خردش چو شمع افروخته است

  اُستاد ازل جامه فردِ احدی
  بر قامت میم احمدی دوخته است

  کتب دیگر علی رضا قزوه
  کتب دیگر انتشارات سوره مهر
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی