بدون هراس
   

  ۳۲۸

  رقعی

  چاپ ۰

  سروش
  نویسنده
  شابک ۹۷۸۹۶۴۱۲۱۵۶۸۴
  کد دیویی ۳۲۷.۷۳۰۵۵
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  بدون هراس

  سنت خاطره نویسی در میان رجال سیاسی آمریکایی با هدف اقناع مردم خودشان و تایید درستی سیاست های آن کشور و از سوی دیگر جهت دهی به افکار عمومی با زاویه نگاه خاص آن فرد یا کشور انجام می شود، ولی با این حال وندی شرمن در جایگاه معاون سیاسی وزارت خارجه دولت باراک اوباما بین سال های" 2011 تا 2015" و مسئول تیم مذاکره کننده آمریکا در مذاکرات 1 5 با ایران به اطلاعات مهم و محرمانه مذاکرات هسته ای دسترسی داشته است و خواندن این کتاب ما را به گوشه هایی از رویدادهای پیدا و پنهان مذاکرات نزدیک تر می کند.
  با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع برجام در تاریخ کشور و ضرورت شناخت دقیق تر از آن برای محققان و اندیشمندان و نسل های آتی، انتشارات سروش ترجمه و انتشار این کتاب را در دستور کار خود قرار داد.

  کتب دیگر انتشارات سروش
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی