تاریخ هنر نوین

  ۴۵۰,۰۰۰ تومان

   

  ۶۷۴

  رقعی

  چاپ ۱

  نگارستان کتاب
  نویسنده یورواردورهاروار آرناسن,محمدتقی فرامرزی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۵۵۴۱۹۵۳
  کد دیویی ۷۰۹.۰۴
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  تاریخ هنر نوین

  این کتاب به بیان تاریخ هنرهای تجسمی نوین از ابتدای پیدایش تاکنون اختصاص دارد. نگارنده نوشتار خویش را با اشاره به نخستین گام های تغییر هنر در دوران انقلاب فرانسه آغاز کرده و در ادامه به موضوعات رمانتیک و ریالیست در سال های آغازین قرن نوزدهم می رسد و به بحث پیرامون امپرسیونیست، و پست امپرسیونیست و تحلیل این تحولات و تاثیر آنها بر تحولات بعدی می پردازد. وی تحولات هنر را تا دوران پس از جنگ دوم جهانی و بررسی اکسپرسیونیسم انتزاعی، هنر عامه پسند (پاپ)، هنر آب (بصری)، هنر کوچک و تغییر رخ نموده در معماری ادامه داده و با بیان ویژگی های هنرهای اخیر به پایان می رساند.

  کتب دیگر انتشارات نگارستان کتاب
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی