Paused...
  دیدار با اژدها

  ۲۰,۰۰۰ تومان

   

  ۹۶

  رقعی

  چاپ ۰

  نشر گویا
  نویسنده میرج‍لال ال‍دی‍ن ک‍زازی
  شابک ۹۷۸۶۲۲۶۵۲۸۳۷۵
  کد دیویی ۹۱۵.۱۰
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  دیدار با اژدها

  معرفی کتاب: کتاب حاضر که دربردارنده ی روزنگارهای سفری نویسنده به چین در تیرماه سال 1380 است، اطلاعاتی شگرف و خواندنی درباره فرهنگ و تاریخ چین و در نتیجه ایران که روزگاری پیوندی عمیق با یکدیگر داشته اند، ارائه می دهد.

  گزیده ای ازکتاب: امروز، بامدادان، به فدراسیون انجمن های هنری و ادبی چین رفتیم، تا در آن جا با تنی چند از برجستگان هنر چین دیدار کنیم. بانویی پر سال که از کارکنان بخش پارسی رادیو پکن است و زبان ما را به سختگی و شیوایی سخن می گوید، ترجمان ما بود در این دیدار. من او را نخست بار در زیست (= لابی) «پولی پلازا» دیدم. او، با همه پیری و پژمردگی، جامه ای پوشیده بود که دخترکان جوان را می برازید. به دیدن او، شنگ و شوخ، دوستی را که در کنارم نشسته بود، گفتم: «این هم نمونه ای از بستان چینی که در ادب ما برترین نمادها و نشانه های زیبایی و نگارینی اند و سخنوران زیباپرست و زیباشناس ایرانی در ستایش آنان چامه ها سروده اند و غزل ها پرداخته اند!»

  کتب دیگر میرج‍لال ال‍دی‍ن ک‍زازی
  کتب دیگر انتشارات نشر گویا
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی