بوطیقای ارسطو برای فیلمنامه نویسان(رقعی)ساقی
   

  ۱۶۰

  رقعی

  چاپ ۵

  ساقی
  نویسنده مايكل تي يرنو,محمد گذرآبادي
  شابک ۹۷۸۶۲۲۶۱۱۲۲۹۱
  کد دیویی
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  بوطیقای ارسطو برای فیلمنامه نویسان(رقعی)ساقی

  کتب دیگر انتشارات ساقی
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی