غررالفصاحه: سخن پیامبر اعظم (ص) به روایت معصومین (ع)
   

  ۷۷۶

  رقعی

  چاپ ۱

  امام عصر ( عج )
  نویسنده مهدی انصاری قمی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۵۳۲۳۰۱۶
  کد دیویی ۲۹۷.۹۳
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  غررالفصاحه: سخن پیامبر اعظم (ص) به روایت معصومین (ع)

  گزیده ای ازکتاب: امیرالمومنین آخرین پایم آور آسمانی را چنین معرفی می کند: خداوند او را از تبار پیامبران، و خاستگاه نور درخشان، و بلندای شخصیت انسان، و مرکز سرزمین بطحاء و چراغهای ظلمت شکن، و چشمه ساران حکمت برگزید رسول اکرم ص طبیبی که خود به جستجوی بیمار آید و او را بیابد و تیمار دارد

  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی