الاشارات و التنبیهات الحکیم ابوعلی ابن سینا: المنطق
   

  ۶۹۰

  رقعی

  چاپ ۱

  مطبوعات دینی
  نویسنده فخرالدین رازی,محمدبن محمد نصیرالدین طوسی,وسام خطاوی,محمدبن محمد قطب الدین رازی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۱۴۵۰۲۵۹
  کد دیویی ۱۸۹.۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  الاشارات و التنبیهات الحکیم ابوعلی ابن سینا: المنطق

  متن تحقیق و تصحیح شده بخش اول آخرین کتاب فلسفی ابن سینا و یکی از مهم ترین منابع حکمت مشایی در قرن چهارم پیرامون علم منطق می باشد که به همراه سه شرح نوشته شده بر آن، تدوین یافته است. این شروح عبارت است از: شرح خواجه نصیرالدین طوسی، فخرالدین رازی و قطب الدین رازی. این اثر به سه بخش منطق، الهیات و طبیعیات تقسیم می شود و جلد حاضر که بخش منطق آن را در خود جای داده، به بررسی علم منطق، قضایا و قیاسات منطقی اختصاص یافته است. علاوه بر محتوای کتاب، ساختار ظاهری آن نیز دارای امتیازاتی است؛ زیرا همه کتاب های فلسفی وی، هم از بابت اصول مطالب و سرفصل ها و هم از حیث سبک تعبیر و اسلوب تقریر و روش های باب بندی و غیره، بسیار بهم نزدیک و تقریبا یک نواخت می باشند؛ به طوری که در اغلب موارد، تفاوت آن ها در حد اجمال و تفصیل می باشد که گاهی حتی یک صفحه از یک کتاب عین همان صفحه در کتاب دیگر می باشد. اما اشارات شیخ از این جهت متفاوت است.

  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی