لطیفه های شیرین بهلول(وزیری)پیدایش

  ۲۶,۰۰۰ تومان

   

  ۱۵۶

  رقعی

  چاپ ۱

  پیدایش
  نویسنده بازنويسي : محمدرضا شمس,ّ
  شابک ۹۷۸۰۰۰۰۵۳۶۷۰۹
  کد دیویی
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  لطیفه های شیرین بهلول(وزیری)پیدایش

  کتاب لطیفه های شیرین بهلول : بهلول به معنی گشاده رو و زیبا چهره و زیرک است. این اسم گاهی به اشخاصی که در عین حق گویی و حاضر جوابی، شیرین حرف می زنند نیز گفته می شود. واژه بهلول در لغت نامه های کهن عربی به معنی انسان با حیا و بخشنده، خندان و دربرگیرنده همه نیکی هاست. در دیگر فرهنگ ها، بهلول به معنی پیشوای قوم که نیکوروی یا خوشخوی باشد آمده است و...

  کتب دیگر انتشارات پیدایش
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی