گفتهای بی گفتمان(رقعی)صابرین
   

  ۱۴۷

  رقعی

  چاپ ۱

  صابرین
  نویسنده عبدالعظیم کریمی
  شابک ۹۷۸۰۰۰۰۴۳۵۳۵۴
  کد دیویی
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  گفتهای بی گفتمان(رقعی)صابرین

  خدا نه این است که ما می‌پرستیم این خدایی است که ما آن را خلق کرده‌ایم؛ نه خدایی که ما را خلق کرده است! پس، راه نه این است که ما می‌رویم راه، راهی دیگر است و رهرو روهرویی دیگر

  کتب دیگر عبدالعظیم کریمی
  کتب دیگر انتشارات صابرین
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی