به علی گفت مادرش روزی (مجموعه داستان)

  ۶,۵۰۰ تومان

   

  ۱۰۴

  رقعی

  چاپ ۱

  سمام
  نویسنده علی سرمستی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۵۳۱۷۸۱۷
  کد دیویی ۸fa۳.۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  به علی گفت مادرش روزی (مجموعه داستان)

  کتاب حاضر، مجموعه ای از داستان های کوتاه فارسی است که با زبانی ساده و روان نگاشته شده اند. «پدر سرراهی»، «به علی گفت مادرش روزی»، «معجون»، «پدر دریایی»، «چیزهای نرم و بی شکل»، «جعبه»، «تونل مترو از زیر خانه ما می گذرد»، «تهران بام های شیب دار دارد»، «جنگ پلاستیکی» عنوان های برخی از داستان های این کتاب هستند. در داستان «پدر سرراهی» می خوانیم: «تنها چیزی که از پدر به من رسید، کتاب های توی انباری بود. هر وقت مامان خانه نبود کلید را کش می رفتم. چراغ قوه را برمی داشتم، می رفتم طرف پله ها. در انباری را با هزار زحمت هل می دادم».

  کتب دیگر علی سرمستی
  کتب دیگر انتشارات سمام
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی