هستی از دو چشم انداز: مقایسه هستی شناسی ابن سینا در اشارات و تنبیهات با هستی شناسی ارسطو در متافیزیک

  ۲۰,۰۰۰ تومان

   

  ۳۲۴

  رقعی

  چاپ ۱

  نگاه معاصر
  نویسنده اسکندر صالحی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۹۹۴۰۹۷۷
  کد دیویی ۱۱۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  هستی از دو چشم انداز: مقایسه هستی شناسی ابن سینا در اشارات و تنبیهات با هستی شناسی ارسطو در متافیزیک

  کتاب حاضر، پژوهشی است که در آن علاوه بر آنچه در روایت هستی شناسی این دو فیلسوف می آید، سیر بحث هستی شناسی در یونان ماقبل ارسطو در فصلی که به هستی شناسی وی می پردازد، آمده است تا پیشینه تحقیق در هستی شناسی او به اختصار روایت شده باشد. از سیر معنای دو واژه «وجود» و «موجود» در زبان و فرهنگ عربی و نیز هستی شناسی فیلسوفان در تمدن اسلامی هم در فصل چهارم، به اختصار، سخن رفته تا درآمدی باشد بر هستی شناسی ابن سینا و زمینه نزدیک شدن به فهم - تفسیر آن را فراهم کند.

  کتب دیگر اسکندر صالحی
  کتب دیگر انتشارات نگاه معاصر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی