درآمدی بر فلسفه اشراق درسنامه
   

  ۲۷۲

  رقعی

  چاپ ۳

  پرسش
  نویسنده فتحعلی اکبری
  شابک ۹۷۸۶۰۰۲۶۵۰۸۶۳
  کد دیویی ۱۸۹.۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  درآمدی بر فلسفه اشراق درسنامه

  ماجرای سهروردی باید پیچیده تر از آن باشد که به ظاهر و در آغاز به ذهن خطور می کند. درست است که اتهام ضدیت با شریعت" در اکثر منابع به سهروردی بسته شده ، اما ظاهرا او درگیر ماجراهای سیاسی بوده و خود را بخشنده حکمت در یک نظام سیاسی نوین به امثال ملک ظاهر پسر صلاح الدین ایوبی یا به امثال راشدالدین سنان "پیرمرد کوهستان " میدانسته است.
  غلظت جویی ، سهروردی را به بیان رمزی کشانید و نیز همین غلظت جویی او را واداشت که به جای بیان دلایل طبیعی خوارق عادات و کرامات چنین کارهایی را از تجربه ی واقعی موضوع مدرک در عالم خیال بداند و تجربه .اشراق را تجربه ای واقعی تلقی کند
  در سیاست نیز همین غلظت جویی او را واداشت که حکیم متاله را خلیفه الله بداند و او را برخوردار از فره ایزدی و معرفت خاص که فرایند اشراق است تلقی کند. معرفتی که به حکومت اشراقی به ریاست مدینه در دوره ی نورانی می انجامد. چنانکه او از کیخسرو به عنوان نمونه ی کاملی از حکومت حکیمانه ی عادلانه یاد می کند پس، وجود حاکم آگاه و دارای صفات بارز، پایه ی بنیادین آیین سیاسی اشراقی است. چه آنکه " امرالله " از راه الهام به حاکم حکیم می رسد و دارای نشانی می شود که بر حقانیت او دلالت می کند و در عمل، برتری و قهر و غلبه وی را به کرسی می نشاند.

  کتب دیگر فتحعلی اکبری
  کتب دیگر انتشارات پرسش
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی