تاریخ و ساختار نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا

  ۸۲,۰۰۰ تومان

   

  ۱۹۲

  رقعی

  چاپ ۲

  سبزان
  نویسنده بهنام محمدپناه
  شابک ۹۷۸۶۰۰۵۰۳۳۹۰۸
  کد دیویی ۹۷۳
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  تاریخ و ساختار نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا

  معرفی کتاب: نظام سیاسی ایالات متحدة آمریکا در چهارچوب یک قانون اساسی و یک نظام فدرالی است که از ویژگیهای حکومتی این کشور به شمار میرود. بنیانگذاران و نویسندگان اعلامیة استقلال و قانون اساسی ایالات متحدة آمریکا به دلیل نگرانی از ظهور نظام سلطنتی اروپایی که در آن پادشاه، قدرت مطلق را در دست داشت، نظام سیاسی جدید خود را طوری طراحی کردند که در آن فرد یا نهادی نتواند قدرت مطلق را به دست آورد. براساس قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، قوة مقننه و یا کنگره از دو مجلس نمایندگان و سنا تشکیل شده است که مسئولیت قانونگذاری را به طور کامل بر عهده دارند. براساس نظام انتخاباتی آمریکا، نمایندگان با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند و نمیتوان هیچ یک از مجلسها را منحل کرد. رئیسجمهور ایالات متحدة آمریکا نیز برای ریاست قوة مجریه با رأی مستقیم مردم و از طریق آرای هیئت الکتورال انتخاب میشود و در برگزیدن مشاوران و ورزا اختیار تام دارد. آمریکا یکی از نخستین کشورهایی است که سیستم سیاسی حکومت خود را براساس دموکراسی بنیان نهاده است. در کتاب حاضر، ضمن ارائه تاریخچه ای از نحوة شکلگیری دولت ملی آمریکا، به بررسی ساختار نظام سیاسی این کشور در طول تاریخ آن پرداخته است. در این کتاب، ضمن معرفی رؤسای جمهور تاریخ آمریکا نحوة سیاستگذاریهای هر یک از آنها نیز شرح داده شده است. در پایان کتاب نیز گاه شماری از برجسته ترین رویدادهای تاریخ آمریکا ارائه شده است.

  گزیده ای ازکتاب: به پسرم درس بدهید. او باید بداند که همه مردم عادل و صادق نیستند، اما به پسر بیاموزید که به ازای هر شیاد، انسان درستکاری هم وجود دارد. به او بگویید به ازای هر سیاستمدار خودخواه، رهبر جوانمردی هم یافت می‌شود به او بیاموزید که در ازای هر دشمن، دوستی هم هست.
  می‌دانم که وقت می‌گیرد، اما به او بیاموزید که اگر با کار و زحمت خویش یک دلار کاسبی کند بهتر از آن است که روی زمین 5 دلار بیابد. به پسرم بیاموزید که در مدرسه بهتر این است که مردود شود اما با تقلب به قبولی نرسد. به او بیاموزید که از باختن پند بگیرد و از پیروز شدن لذت ببرد. به او بگویید به عقایدش ایمان داشته باشد حتی اگر همه برخلاف او حرف بزنند. به پسرم یاد بدهید که همه حرف‌ها را بشنود و سخنی را که به نظرش درست می‌رسد انتخاب کند. ارزش‌های زندگی را به پسرم آموزش دهید. اگر می‌توانید به پسرم یاد بدهید که در اوج اندوه، تبسم را فراموش نکند. به او بیاموزید که از اشک ریختن خجالت نکشد. به او بیاموزید که می‌توانند برای فکر و شعورش مبلغی تعیین کند اما قیمت‌گذاری برای دل بی‌معنا است. به او بگویید که تسلیم هیاهو نشود و اگر خود را بر حق می‌داند، پای سخنش بایستد و با تما قوا بجنگد. در کار تدریس به پسرم ملایمت به خرج دهید، اما از او یک نازپرورده نسازید. بگذارید که او شجاع باشد. به او بیاموزید که به مردم اعتقاد داشته باشد. توقع زیادی است اما ببینید که چه می‌توانید بکنید، پسرم کودک کم سن و سال و خوبی است!

  کتب دیگر بهنام محمدپناه
  کتب دیگر انتشارات سبزان
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی