ذهن و کیهان

  ۲۵,۰۰۰ تومان

   

  ۱۶۰

  رقعی

  چاپ ۱

  نگاه معاصر
  نویسنده تامس نیگل,جواد حیدری
  شابک ۹۷۸۶۰۰۵۷۴۷۷۱۳
  کد دیویی ۱۱۳
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  ذهن و کیهان

  کتاب حاضر، بیانی است مختصر از مواضعی که «نیگل» دارد. این کتاب حاکی از آن است که جدیدترین سیر فکری «نیگل» از روایت متعارف طبیعت گرایی فاصله می گیرد و در نقد طبیعت گرایی با نگارش خداباورانه به عالم هم داستان می شود. به صورت خلاصه مدعای «نیگل» در این کتاب این است که داروینیسم مادی انگارانه متعارف هرگز نمی تواند موارد: ظهور حیات به صورت شگفت انگیزی پیچیده از عالم بی جان بر روی زمین، رشد و تحول چنین تنوع شگفت انگیز اشکال کاملاً پیچیده حیات از حیات نخستین، ظهور موجودات آگاه از ماده فاقد شعور، وجود عقل و ارزش عینی و نیز موجوداتی که دارای چنین ظرفیت را تبیین کند.

  کتب دیگر انتشارات نگاه معاصر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی