ارسطو: قدم اول
   

  ۱۷۶

  رقعی

  چاپ ۱

  شیرازه کتاب ما
  نویسنده جودی گراوز,محمد فیروزکوهی,راپرت وودفین
  شابک ۹۷۸۶۰۰۸۵۱۴۰۷۷
  کد دیویی ۱۸۵
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  ارسطو: قدم اول

  ارسطو را به عنوان فرزانه ترین چهره ای توصیف می کنند که در تمامی اعصار زیسته است، مشکل بتوان برای تاثیری که او بر فرهنگ، فهم و معرفت انسانی گذارده است، هماوردی یافت. در این کتاب مخاطب به جهان ارسطویی، جهانی مملو از نظریه های مختلف در زمینه منطق، علم، زیبایی شناسی و روان شناسی پا می گذارد و با برخی از اندیشه های ارسطو در زمینه متافیزیک، وجود، جوهر، علیت، پست مدرنیسم، دیالکتیک و نشانه شناسی آشنا می شود.

  کتب دیگر انتشارات شیرازه کتاب ما
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی