مادام بواری
   

  ۴۰۸

  رقعی

  چاپ ۱

  پارمیس
  نویسنده فلوبر گوستاو,آرا جواهری
  شابک ۹۷۸۶۰۰۸۷۰۸۵۰۶
  کد دیویی ۸۴۳.۸
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  مادام بواری

  معرفی کتاب: رمان حاضر نخستین اثر فلوبر و از برجسته ترین آثار اوست که اهمیت بسیاری در تاریخ ادبیات داستانی دارد و با شرح سرگذشت چارلز بوواری آغاز می شود؛ پزشک جوانی که با وجود همسر دلبستگی ناخواسته ای به دختر یکی از بیمارانش پیدا می کند؛ از قضا همسرش فوت می کند و او با اِما ازدواج می کند. اما اِما درمی یابد این عشقی نیست که قبل از ازدواج در دل پرورانده بود و انتظارش را داشت.

  گزیده ای ازکتاب: اِما لاغرتر شده بود، گونه هایش رنگ پریده بودند و صورتش کشیده تر به نظر می رسید. با موهای بافته مشکی، چشمان درشت، بینی صاف و قدم های بی صدا طوری به نظر می آمد انگار بدون این که چیزی را لمس کند در زندگی جریان یافته و روی ابرویش، نشان اسرارآمیزی از یک سرنوشت متعالی زده شده است. فوق العاده غمگین، ساکت، صمیمی و در عین حال در انزوا بود که در حضورش گویی افسونی سرد وجودت را فرامی گرفت، درست مانند کلیسا که عطر گل ها و سردی مرمرها بدنت را به لرزه می اندازد. بقیه مردم هم افسون همین طلسم شدند. داروساز می گفت: زن بسیار باهوشی است که می تواند زن حاکم باشد.

  خانم های خانه دار مقتصد و صرفه جو بودنش را تحسین می کردند، بیماران جذب ادبش شده بودند و تهیدستان شیفته خیرخواهی اش. اما در درون، او لبریز از نفرت و خشم و طلب بود. آن پیراهن چین دار، قلب آشفته ای را پنهان می کرد، آن لب های متین و موقر، هیچ حرفی از رنج هایش بروز نمی داد. او عاشق لئون بود؛ پس منزوی می شد تا تصویرش در ذهن او دست نخورده باقی بماند. دیدن او در واقعیت، لذت خیال بافی هایش را خراب می کرد. صدای پایش وجودش را به لرزه می انداخت. اما در کنار او، آشفتگی اش پس می کشید، چیزی جز یک سرگشتگی بزرگ برایش نمی ماند و عاقبتش به اندوه ختم می شد.

  لئون هرگز نمی دانست که وقتی با ناامیدی از کنار او می رود، اِما فورا بلند می شود و رفتنش را از پشت شیشه نظاره می کند.

  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی