جادوی چپکی2 - سنگ بکس

  ۶۹,۰۰۰ تومان

   

  ۱۳۶

  رقعی

  چاپ ۱

  پرتقال
  نویسنده سارا ملانسکی,مهناز بهرامی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۱۸۲۳
  کد دیویی
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  جادوی چپکی2 - سنگ بکس

  توضیحات

  اثری است از سارا ملانسکی، لورن میریکال و امیلی جنکینز به ترجمه مهناز بهرامی و چاپ انتشارات پرتقال. داستانی برای کودکان از یک مدرسه جادوگری با دانش آموزانی که هرکدام جادویی معمولی دارند به جز یک گروه از آن ها که در کلاسی جداگانه به نام کلاس جادوی وارونه جا گرفته اند. این بچه ها یک جایی از جادوی شان متفاوت است، مثلا بکس به جای اینکه تبدیل به حیوان شود، سنگ می شود و نری به شکل موجودات عجیب و غریبی در می آید، ولی این چیزها دست خودشان نیست. حالا که در مدرسه اتفاقاتی غیر عادی می افتد همه گمان می کنند تقصیر بچه های کلاس جادوی وارونه است، در حالی که آن ها تلاش می کنند اوضاع نابسمان مدرسه را درست کنند.

  گزیده ای از کتاب

  سر بکس درد می کرد، پاهایش درد می کرد، دست هایش درد می کرد، حتی لاله ی گوش هایش هم درد می کرد. چرا وقتی تغییر می کرد، این قدر همه جایش درد می گرفت؟

  بکس هیچ وقت نمی دانست وقتی تخته سنگ است، چه اتفاقی می افتد. تبدیلی های دیگر، وقتی به شکل حیوان در می آمدند، ذهن های انسانی شان هنوز کار می کرد. خب، البته بیشتر وقت ها. کنترل داشتن روی ذهن انسانی، یکی از تکنیک های مهم تبدیلی ها بود. اما وقتی بکس تبدیل می شد، کنترلش روی همه چیز صفر بود. از این حالت، خیلی خیلی بدش می آمد.

  بکس یادش می آمد که داشت به طرف مدرسه می دوید، این را هم یادش می آمد که سکندری خورد. اما بعد از آن هیچ چیز یادش نبود.

  حالا خودش را توی دفتر پرستار می دید.

   

  کتب دیگر انتشارات پرتقال
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی