خورشید دیوژن: اندیشمندان یونان باستان
   

  ۱۰۴

  رقعی

  چاپ ۱

  نگاه معاصر
  نویسنده فرانسواز کریسل,طاهره امیری تهرانی زاده
  شابک ۹۷۸۶۰۰۵۷۴۷۳۶۲
  کد دیویی ۱۸۰.۹۳۸
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  خورشید دیوژن: اندیشمندان یونان باستان

  موضوع کتاب حاضر، معرّفی چند تن از اندیشمندان و فلاسفه بنام «یونان باستان» به مخاطب نوجوان است. این نوشتار که مجلّدی از مجموعه «حکمت برای همه» است، با هدف آشنایی بیش تر مخاطب با مهد فلسفه جهان و زندگی و سرگذشت برخی از فلاسفه و اندیشمندان «یونان باستان» تدوین شده است. نگارنده در این کتاب سعی دارد تا با استفاده از قالب داستان و روایت، اندیشه ها، نظرات، زندگی، اخلاق و یافته های فلسفی ده ها تن از شخصیت های مذکور را با حفظ حالتی شاعرانه و زنده و تاکید بر روح گفت و گو به مخاطب شناسانده و روح پرسش گری را در وی زنده نماید و به این وسیله او را برای قدم نهادن در دنیای واقعیت ها و علوم فلسفی آماده کند.

  کتب دیگر انتشارات نگاه معاصر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی