یادداشت ها و گفتاره های خارج از نوبت

  ۷۵,۰۰۰ تومان

   

  ۲۶۴

  رقعی

  چاپ ۱

  نگاه معاصر
  نویسنده رضا بابایی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۵۷۴۷۲۹۴
  کد دیویی ۸fa۸.۳
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  یادداشت ها و گفتاره های خارج از نوبت

  کتاب حاضر مشتمل بر گزیده ای از کوته نوشت های نگارنده در پنج سال گذشته است. این کوته نوشت ها در دو بخش یادداشت و گفتاره ها (جملات قصار) تنظیم شده است. گوناگونی این یادداشت ها هم از جهت موضوع و هم از جهت زبان، تناسب بسیاری با آشفتگی های فکری و سویه های اندیشگی نویسنده دارد. از موضوعات یاداشت های کتاب می توان به: «ریزگرایی در پژوهش»، «معرفی پروکه وست از اساطیر یونان باستان»، «هرمنوتیک»، «نیایش کردن»، «مرگ» و .... اشاره کرد.

  کتب دیگر رضا بابایی
  کتب دیگر انتشارات نگاه معاصر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی