مسائل فلسفه
   

  ۲۰۰

  رقعی

  چاپ ۵

  خوارزمی
  نویسنده برتراند راسل,منوچهر بزرگمهر
  شابک ۹۷۸۹۶۴۴۸۷۱۲۹۰
  کد دیویی ۱۰۰
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  مسائل فلسفه

  کتاب مسائل فلسفه به دو قسمت مجزا تقسیم می شود، قسمت اول بیشتر درباره عالم خارج یا به اصطلاح بحث وجود است، که در آن آراء مکتبهای اصالت واقع و اصالت معنی را مورد تحقیق قرار داده است. قسمت دوم بیشتر به بحث معرفت یعنی اموری از قبیل علم حضوری و حصوری و اولیات عقلی و کلیات و معقولات و حقیقت و بطلان و علم و خطا و ظن و یقین و حدود علم بشری اختصاص داده شده است. البته راسل در این کتاب بحث خود را منحصر به قسمت‌هایی از فلسفه می‌کند که به قول خودش «درباره آن‌ها می‌توان اظهار نظر مثبت کرد». به همین خاطر این کتاب بر مسائل معرفت‌شناسانه بیشتر از مسائل وجودی و مابعدالطبیعه تاکید می‌ورزد.

  کتب دیگر انتشارات خوارزمی
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی