روشنفکران جهان غرب: معرفی آرا و آثار یکصد چهره فکری - فرهنگی معاصر جهان غرب

  ۱۱۹,۰۰۰ تومان

   

  ۱۳۲۴

  رقعی

  چاپ ۱

  ترجمان علوم انسانی
  نویسنده مرضیه اکبرپور,مسعود فکری,مریم صالحی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۸۰۹۱۲۱۹
  کد دیویی ۹۵۶.۰۴
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  روشنفکران جهان غرب: معرفی آرا و آثار یکصد چهره فکری - فرهنگی معاصر جهان غرب

  کتب دیگر انتشارات ترجمان علوم انسانی
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی