حکایت های منطق الطیر عطار

  ۴۰,۰۰۰ تومان

   

  ۱۶۲

  رقعی

  چاپ ۱

  پیدایش
  نویسنده محمدکاظم مزینانی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۴۹۹۱۶۷
  کد دیویی ۸fa۱.۲۳
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  حکایت های منطق الطیر عطار

  منطق الطیر کتابی ارزشمند و یکی از شاهکارهای ادب فارسی است.عطار حکایت های این کتاب را بسیار هنرمندانه نوشته است.منطق الطیر نقشه ای دقیق از یک سفر عارفانه است،نقشه ای که جغرافیای عرفان ایرانی را به ما نشان میدهد.این کتاب خواننده را در این سفر با خود همراه میکند.

  کتب دیگر محمدکاظم مزینانی
  کتب دیگر انتشارات پیدایش
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی