دختر به شرط چاقو(2جلدی)(جلد1)

  ۲۲۰,۰۰۰ تومان

   

  ۰

  رقعی

  چاپ ۱

  خاموش
  نویسنده غلامعلی گرایی,زهرا سادات حسینی
  شابک ۹۷۸۶۲۲۶۰۳۶۵۴۲
  کد دیویی
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  دختر به شرط چاقو(2جلدی)(جلد1)

  معرفی کتاب:هدف در این کتاب ابتدا آشنایی خواننده با تعریف درست از طنز و انواع آن بوده است و سپس آوردن نمونه‌های طنز از آغاز شعر فارسی تا امروز. این کتاب نمونۀ متفاوتی است که به معرفی و سیر شعر طنز از آغاز تا امروز پرداخته است. در آثار قبل از این فقط به دورۀ خاصی از تاریخ شعر طنز پرداخته شده و به دوره‌های دیگر توجه چندانی نشده است؛ اما در این کتاب کوشش شده شاعران طنزپرداز هر سه دوره یک‌جا آورده شود.

  گزیده ای ازکتاب:در آغاز پیشینۀ تحقیق طنز در ایران بررسی شده است. سپس انواع طنز معرفی شده و تفاوت طنز، هزل و هجو با یکدیگر بیان گردیده و هدف و شیوه‌های طنز نیز توضیح داده شده است. در فصل دوم به بررسی کوتاهی در زمینۀ آغاز طنزپردازی و انتقاد در ادبیات کهن ایران پرداخته شده و سپس زندگی‌نامۀ کوتاهی از شاعران و ویژگی‌های اشعار طنز آنها آورده شده و بهترین نمونه‌های شعر طنز آنها بیان گردیده است. فصل سوم به شرح و توضیح طنز و انتقاد اجتماعی در ادبیات مشروطه اختصاص دارد و سپس ضمن معرفی شاعران طنزپرداز برجستۀ مشروطه، ویژگی‌های طنزشان برشمرده شده و اشعار ناب طنزشان ذکر شده است. در فصل چهارم اشارۀ کوتاهی به طنز و انتقاد اجتماعی در ادبیات امروز گردیده و شاعران خوش‌قریحۀ آن معرفی شده، ویژگی‌های طنزشان برشمرده شده و بهترین نمونه‌های طنز و فکاهی آنان ذکر شده است.

  کتب دیگر انتشارات خاموش
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی