هندوئیسم

  ۲۵,۰۰۰ تومان

   

  ۲۵۶

  رقعی

  چاپ ۱

  نگاه معاصر
  نویسنده کشیتی موهان سن,عسکری پاشائی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۷۷۶۳۶۰۸
  کد دیویی ۲۹۴.۵
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  هندوئیسم

  اصطلاح کلی هندوییسم به معنای دین های مردم هند است. هندوییسم قرن ها مهم ترین عامل حفظ یگانگی هند بود. این آیین، خدا را نه فقط همه آگاه و بر همه توانا دانسته، بلکه حضور او را در همه چیز پذیرفته است. تا آن جا که به عبادت دینی مربوط است، هندوییسم خیلی آزاد است؛ انسان می تواند در این آیین سعی کند که از راه کار (کرمه) یا مراقبه (مدیتیشن) و شناخت (گیانه) یا فقط از راه عشق (بکتی) به خدا برسد. هم جزییات اعمال دینی و هم جزییات مفروضات دینی برای هر فرد فرق می کنند، چون هندوییسم وجود هرگونه راه انحصاری رسیدن به خدا را نفی می کند. در هندوییسم خدا بی انتها، همه آگاه، بر همه توانا و همیشه در همه جا هست، اما شاید او به مردم گوناگون به صورت های گوناگون تجلی کند. برای رسیدن به او راه های گوناگون وجود دارد و هر راهی همان اندازه درست است که آن دیگری. کتاب حاضر درباره طبیعت و اصول هندوییسم و تکامل تاریخی آن به نگارش درآمده است. بخش پایانی کتاب را گزینه هایی از کتاب های مقدس هندو دربرمی گیرد.

  کتب دیگر انتشارات نگاه معاصر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی