استعاره های قرآن: پوشش های گفتاری در قرآن

  ۴۰,۰۰۰ تومان

   

  ۴۲۴

  رقعی

  چاپ ۲

  نگاه معاصر
  نویسنده توفیق صباغ,سیدمحمدحسین مرعشی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۷۷۶۳۴۱۷
  کد دیویی ۲۹۷.۱۵۳
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  استعاره های قرآن: پوشش های گفتاری در قرآن

  کتب دیگر انتشارات نگاه معاصر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی