ناطور دشت
   

  ۲۴۲

  رقعی

  چاپ ۶

  شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
  نویسنده جروم دیوید سالینجر,احمد کریمی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۱۲۱۵۹۴۰
  کد دیویی ۸۱۳.۵۴
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  ناطور دشت

  تنها کاری که آدم لازم است بکند این است که چیزی بگوید که کسی از آن سر در نیاورد و آن وقت هر کاری که دلتان بخواهد برایتان انجام می دهند. عصیان علیه روابط،ارزش ها و عادت ها یا رویارویی با اندوه معصومیت از دست رفته ناطور دشت هر دوی این هاست. به بیانی دیگر مواجهه با گونه ای تنهایی محتوم و تلاش برای تاب آوردن چه بسا چون ساز و کاری برای ادامه زیستن.
  قدرت شخصیت پردازی سلینجر در داستان هایش، او را به یکی از نمادهای درخشان ادبیات معاصر آمریکا تبدیل کرده است. ناطور دشت، روایت عصیان علیه روابط، ارزش ها و عادت ها و رویایی با اندوه معصومیت از دست رفته است. به کلامی دیگر، روبرو شدن با گونه ای از تنهایی اجتناب ناپذیر و تلاش برای ادامه دادن... .

  کتب دیگر انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی