تاریخ انتقادی فلسفه یونان(دانشگاه‌مفید)

  ۴۷,۰۰۰ تومان

   

  ۳۵۹

  رقعی

  چاپ ۱

  دانشگاه مفید
  نویسنده والتر ترنس استیس,یوسف شاقول
  شابک ۹۷۸۰۰۵۰۴۴۲۳۳۳
  کد دیویی
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  تاریخ انتقادی فلسفه یونان(دانشگاه‌مفید)

  کتب دیگر انتشارات دانشگاه مفید
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی