فونتامارا
   

  ۲۷۲

  رقعی

  چاپ ۵

  شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
  نویسنده اینیاتسیو سیلونه,منوچهر آتشی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۱۲۱۴۸۷۵
  کد دیویی ۸۵۳.۹۱۴
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  فونتامارا

  کتب دیگر انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی