سهروردی

  ۵,۰۰۰ تومان

   

  ۱۲

  رقعی

  چاپ ۲

  سایه گستر
  نویسنده محمد حکاک
  شابک ۹۷۸۹۶۴۵۰۲۴۰۰۸
  کد دیویی ۱۸۹.۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  سهروردی

  این کتاب سرگذشت سهروردی، فیلسوف بزرگ ایرانی را شرح می‌دهد.

  کتب دیگر محمد حکاک
  کتب دیگر انتشارات سایه گستر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی