تحلیل ساختار روایت در قرآن: بررسی منطق توالی پیرفت ها

  ۲۰,۰۰۰ تومان

   

  ۲۱۲

  رقعی

  چاپ ۱

  نگاه معاصر
  نویسنده علی معموری
  شابک ۹۷۸۶۰۰۵۷۴۷۷۰۶
  کد دیویی ۲۹۷.۱۵۹
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  تحلیل ساختار روایت در قرآن: بررسی منطق توالی پیرفت ها

  کتب دیگر علی معموری
  کتب دیگر انتشارات نگاه معاصر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی