مردم شناسی موسیقی سرخ پوستان آمریکای شمالی

  ۲۵,۰۰۰ تومان

   

  ۲۹۶

  رقعی

  چاپ ۱

  شرکت نشر نقد افکار
  نویسنده مارشا هرندن,محسن حجاریان
  شابک ۹۷۸۹۶۴۸۹۱۰۸۳۴
  کد دیویی ۷۸۱.۷۲۹۷
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  مردم شناسی موسیقی سرخ پوستان آمریکای شمالی

  کتاب حاضر، به وسیله خانم دکتر «مارشا هرندن» (۱۹۴۱ـ۱۹۹۷) ـ از سرخ پوستان قبیله چروکی ـ درباره مردم شناسی موسیقی بومیان آمریکا، به رشته تحریر در آمده است. از آن جا که تمرکز این کتاب بر فرهنگ، اساطیر و آداب موسیقی بومیان آمریکای شمالی است باید دانست که تقریباً نخستین تماس میان سفیدپوستان و سرخ پوستان قبیله «بویبلو» در سال ۱۵۴۰ صورت گرفته است. نگارنده در این کتاب، بر آن است تا موسیقی را در محتوای نمودهای فرهنگی همانند: آیین ها، رقص ها، شفابخشی، جادوگری، تولد، جشن های دوران بلوغ تا مرگ و میر و سایر پدیده های فرهنگی بررسی کند. وی بیان می دارد که بیش ترِ موسیقی بومیان آمریکا، موسیقی آوازی است و اغلب این آوازها تنها در مراسمی خاص به کار می روند.بر این اساس تعداد بسیار کمی موسیقی سازی در میان موسیقی بومیان آمریکا وجود دارد و بیش تر آواز ها نیز با طبل و یا رتل اجرا می شوند. لازم به ذکر است در پایان کتاب، نقشه پهنه های موسیقیایی بومیان آمریکا، ضمیمه شده است.

  کتب دیگر انتشارات شرکت نشر نقد افکار
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی