فلسفه یونان باستان
   

  ۷۲

  رقعی

  چاپ ۱

  جنگل سرو
  نویسنده علیرضا افشاری
  شابک ۹۷۸۶۰۰۹۶۱۲۴۱۳
  کد دیویی ۱۸۴
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  فلسفه یونان باستان

  در این کتاب با هدف کسب چارچوب ذهنی درست از فلسفه، چارچوب کلی فلسفه با در نظر گرفتن سیر تکاملی آن در بستر تاریخ و سوق دادن آن به سمت فلسفه سیاسی ترسیم می شود و در این مسیر آرا و نظریات بانیان و متولیان مفاهیم فلسفی مانند «طالس»، «هراکلیتوس»، «سقراط»، «ارسطو» و ... شرح داده می شود.

  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی