Paused...
  آناهید، ملکه ی سایه ها

  ۲۸,۰۰۰ تومان

   

  ۱۹۲

  رقعی

  چاپ ۱

  محراب قلم
  نویسنده جمال الدین اکرمی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۱۰۳۹۰۴۱
  کد دیویی ۸fa۳.۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  آناهید، ملکه ی سایه ها

  رمان تاریخی، همه ی آن چیزی نیست که در گذار تاریخ اتفاق افتاده بلکه آن چیزی است که در ذهن خیال پرداز نویسنده شکل گرفته، بر پایه نوشته ها و آثاری که از گذشته ها به جا مانده است. از آنجا که تاریخ نگاران تنها به روایت جنگها و رویدادهای پیرامون شاهان و بزرگان بسنده می کنند، آنچه در هاله ی سایه ها و پشت دیوارهای حوادث تاریخی شکل گرتفه، از قلم افتاده است. تاریخ نگاران نوشته ها و کتیبه ها را کاوش می کنند و نویسندگان سایه های پنهان در پشت دیوارهای زمان را. در رمانی که در دست دارید، از آناهید چندان خبری نیست. چرا که او پشت دیوارها زندگی می کند. در تنگنای سایه ها، کتابهای تاریخی و کتیبه ها از او چندان یاد نکرده اند. من به ناچار از تخیل خود کمک گرفته ام تا در حد امکان او را از پشت دیوارها و سایه ها بیرون بکشم و از توطئه ی موبدان و نجیب زادگان پیرامونش باخبر کنم. در جنگ میان آناهید و سایه ها، چه کسی پیروز خواهد شد؟ شاید ناگزیر باشم که بگویم: دیوارها! دیوارها!

  کتب دیگر جمال الدین اکرمی
  کتب دیگر انتشارات محراب قلم
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی