فلسفه منطق ربط: گزاره ها و موجهات

  ۳۵,۰۰۰ تومان

   

  ۵۳۰

  رقعی

  چاپ ۲

  دانشگاه مفید
  نویسنده اسدالله فلاحی,استیون رید
  شابک ۹۷۸۹۶۴۸۰۹۲۱۳۴
  کد دیویی ۱۶۰
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  فلسفه منطق ربط: گزاره ها و موجهات

  کتب دیگر انتشارات دانشگاه مفید
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی