۱۸۰

  رقعی

  چاپ ۳

  پردیس دانش
  نویسنده امیر نصری,دیو رابینسون
  شابک ۹۷۸۹۶۴۲۵۰۹۳۱۷
  کد دیویی ۱۹۴
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  فلسفه

  کتب دیگر انتشارات پردیس دانش
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی