ریاضیات مهندسی

  ۴۰,۰۰۰ تومان

   

  ۱۶۰

  رقعی

  چاپ ۱

  ادیبان روز
  نویسنده عسگر عراقی زاده,سمیه امیدی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۸۱۹۰۰۴۲
  کد دیویی ۶۲۰.۰۰۱۵۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  ریاضیات مهندسی

  کتب دیگر انتشارات ادیبان روز
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی