آشنایی با علم سیاست: مکتب های سیاسی و نهادهای بین المللی

  ۳۰,۰۰۰ تومان

   

  ۱۲۰

  رقعی

  چاپ ۲

  اخوان
  نویسنده عقیل پورکیوان
  شابک ۹۷۸۹۶۴۸۵۸۶۱۷۶
  کد دیویی ۳۲۰
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  آشنایی با علم سیاست: مکتب های سیاسی و نهادهای بین المللی

  کتب دیگر عقیل پورکیوان
  کتب دیگر انتشارات اخوان
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی