منطق تربیت: تحلیل مفهوم تربیت از نگاه فلسفه تحلیلی
   

  ۴۱۴

  رقعی

  چاپ ۱

  شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
  نویسنده پل هیوود هرست,فرهاد کریمی,ریچارداستنلی پیترز
  شابک ۹۷۸۶۰۰۱۲۱۱۳۰۰
  کد دیویی ۳۷۰.۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  منطق تربیت: تحلیل مفهوم تربیت از نگاه فلسفه تحلیلی

  کتاب حاضر، ترجمه متن انگلیسی کتاب «The logic of Education» است که یکی از آثار معروف متعلق به حوزه فلسفه تحلیلی تعلیم و تربیت به شمار می رود. نگارندگان این کتاب که موسس مکتب فلسفه تحلیلی تربیت تلقی می شوند، تلاش دارند با تحلیل مفهوم تربیت که در آن رشد دانش و فهم، جایگاه اساسی دارد، معانی ضمنی برنامه درسی، تدریس و ساختار قدرت مدارس و دانشکده ها را کشف کنند. آنها معتقدند که تاکید بر شیوه همگانی تجربه در حوزه دانش، متمایز از مطالب درسی مدرسه است و مصالحه مورد نیاز میان رویکردهای «کودک محور» و «موضوع محور» را فراهم می آورد. همچنین نگارندگان در این کتاب، سعی دارند روش های مطالعه و بررسی در شکل جدید فلسفه تربیت را از طریق مثال به مخاطبان خود آموزش دهند.

  کتب دیگر انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی