طلبه زیستن: پژوهشی مقدماتی در سنخ شناسی جامعه شناختی زیست طلبگی

  ۲۴,۰۰۰ تومان

   

  ۲۰۴

  رقعی

  چاپ ۱

  نگاه معاصر
  نویسنده مهدی سلیمانیه
  شابک ۹۷۸۶۰۰۵۷۴۷۴۱۶
  کد دیویی ۲۹۷.۶۵۶
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  طلبه زیستن: پژوهشی مقدماتی در سنخ شناسی جامعه شناختی زیست طلبگی

  کتب دیگر مهدی سلیمانیه
  کتب دیگر انتشارات نگاه معاصر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی