واپسین روزهای سقراط(افلاطون)پرسش

  ۳۰,۰۰۰ تومان

   

  ۲۱۶

  رقعی

  چاپ ۱

  پرسش
  نویسنده آپووژی و...,جاوید جهان‌شاهی
  شابک ۹۷۸۰۰۵۰۵۱۰۰۲۵
  کد دیویی
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  واپسین روزهای سقراط(افلاطون)پرسش

  کتب دیگر انتشارات پرسش
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی