حکمت و حیرت: مروری بر داستان محاکمه و مرگ سقراط

  ۲۰,۰۰۰ تومان

   

  ۲۰۸

  رقعی

  چاپ ۱

  نگاه معاصر
  نویسنده محمد آزاده
  شابک ۹۷۸۶۰۰۵۷۴۷۳۰۰
  کد دیویی ۱۸۳.۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  حکمت و حیرت: مروری بر داستان محاکمه و مرگ سقراط

  کتاب حاضر مشتمل بر بررسی دو رساله «دفاعیات» و «فیدون» است که «افلاطون» درباره محاکمه و مرگ سقراط نوشته است. فصل نخست کتاب با بحثی راجع به نقش اسطوره و مقایسه ای بین جهان بینی اسطوره و جهان بینی عقلانی یا فلسفی آغاز شده است. در فصل بعدی شخصیت سقراط از دو دیدگاه تاریخی و اسطوره ای تحلیل گردیده است. در فصل های بعدی، رسالۀ دفاعیات و سخنان سقراط در دفاع از خود، و رساله «فیدون» که شرح آخرین روز زندگی سقراط است بررسی شده است. فصلی از کتاب به مفاهیم کلیدی در خطابه سقراط، یعنی علم و معرفت و جست وجوی حقیقت اختصاص دارد. فصل آخر به بررسی و تحلیل دقیق تر گفت وگوهایی به نقل از رساله «فیودن» بین سقراط و دوستانش اختصاص دارد که در آخرین روز زندگی او انجام شده است.کتاب با هدف آشنایی مخاطب با دو رساله «دفاعیات» و «فیدون» و پاسخ به سوالات مهم زندگی درباره علم و معرفت و حقیقت تهیه شده است.

  کتب دیگر محمد آزاده
  کتب دیگر انتشارات نگاه معاصر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی