فلسفه و معنای زندگی (مجموعه مقالات)

  ۴۰,۰۰۰ تومان

   

  ۲۶۴

  رقعی

  چاپ ۱

  نگاه معاصر
  نویسنده محمد آزاده
  شابک ۹۷۸۶۰۰۵۷۴۷۱۱۹
  کد دیویی ۱۲۸
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  فلسفه و معنای زندگی (مجموعه مقالات)

  در این کتاب، به شرح معنای زندگی از زوایای خاص پرداخته شده است. کتاب حاضر، مشتمل بر نه مقاله در چهار بخش از اندیشمندان و فلاسفه مختلف در شرح معنای زندگی است. بخش اول شامل مقاله ای است برگرفته از یکی از آثار «لیوتولستوی» و شرح کشمکش های درونی وی درباره معنای زندگی. در بخش دوم به طرح سوال معنای زندگی از دیدگاه افلاطون و ارسطو پرداخته شده است. بخش بعدی دربردارنده بررسی این سوال از دیدگاه فلاسفه تحلیلی معاصر؛ همچون «کی نیلسن»، «تامس نیگل» و «ریچارد تیلور» است. آخرین بخش کتاب نیز شامل سه مقاله است که به بررسی آرای نیچه، سارتر و هایدگر در مقوله مورد بحث اختصاص یافته است.

  کتب دیگر محمد آزاده
  کتب دیگر انتشارات نگاه معاصر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی