آب، کاغذ، رنگ: خلاقیت با آبرنگ و مواد ترکیبی

  ۳۴,۰۰۰ تومان

   

  ۱۶۰

  رقعی

  چاپ ۱

  ویژه نشر
  نویسنده گلناز کشاورز,هیثر اسمیت جونز
  شابک ۹۷۸۹۶۴۷۴۴۰۵۶۱
  کد دیویی ۷۵۱.۴۲۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  آب، کاغذ، رنگ: خلاقیت با آبرنگ و مواد ترکیبی

  کتب دیگر انتشارات ویژه نشر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی