پیامبر اسلام در آئینه قرآن
   

  ۵۴۶

  رقعی

  چاپ ۱

  شرکت سهامی انتشار
  نویسنده ضیاء رفیعیان نائینی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۲۵۴۱۴۸
  کد دیویی ۲۹۷.۱۵۹
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  پیامبر اسلام در آئینه قرآن

  از مطالعه بیش‌تر کتاب‌های سیره و تاریخ این نتیجه حاصل می‌شود که حقایق و واقعیات اخلاقی و رفتاری پیامبر اسلام (ص) در زیر انبوهی از محعولات دشمنان آن شخصیت تشخیص جهان بشریت مستور مانده است. قبل از این‌که سیره‌نویسان و تاریخ‌نگاران. نوشتن شرح احوال اشخاص و رخدادهای اقوام و جوامع مورد نظر را آغاز کنند. کار دروغ‌پردازی‌ها و تمت‌ها و قلب حقایق را به پایان برده بودند. نویسندگان سیره‌ها و تاریخ‌ها در قرن‌های نخستین هجری، بدون بررسی و تحقیق و جدا کردن حقایق از ساخته‌ها و پرداخته‌های دروغ‌پردازان. همه را در کتاب‌های خود درج کرده‌اند. و قرآن را ملاک تمیز اخبار درست از نادرست قرار ندادند. بلکه برعکس، اخبار را مبنای تفسیر آیات کتاب ساختند. از این‌رو در فهم محتوا به کژراهه رفتند و به ورطه اشتباه فرو غلتیدند. اگر با تعمق و تدبر، ورود در آیات می‌کردند. به گنجینه معارف الهی و اسرار کتاب دست می‌یافتند و در گرداب قصه‌ها و افسانه‌ها. خلاصه آن‌چه درباره پیامبر اسلام (ص) ساخته و یافته شده است. نمی‌افتادند.

  کتب دیگر انتشارات شرکت سهامی انتشار
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی