مغول ها
   

  ۱۲۸

  رقعی

  چاپ ۱

  سبزان
  نویسنده استیون آر. ترنبول,محمد آقاجری
  شابک ۹۷۸۶۰۰۱۱۷۱۵۱۲
  کد دیویی ۹۵۰.۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  مغول ها

  در سده سیزدهم دو بررسی همزمان درباره شیوه زندگی مغول ها در سرزمین های مرتفع این قوم صورت گرفت که دو نتیجه مختلف در پی داشت. جوینی، مورخ ایرانی، می گوید چنگیزخان به عنوان متحدکننده مغول ها به شهرهای آسیای میانه حمله کرد و سپاهیان او وحشی گری های بی حد و اندازه ای از خود نشان دادند. از سوی دیگر، مارکوپولو، جهانگرد ونیزی می نویسد که قوبلای خان، نوه چنگیر، دل نگران رفاه چنینانی بود که آن ها را مطیع خود ساخته بود. در کتاب حاضر به پژوهش پیرامون مغولان و شرح تاریخ این قوم پرداخته شده است.

  کتب دیگر انتشارات سبزان
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی