تغییر و جداسازی مواد

  ۴,۰۰۰ تومان

   

  ۳۶

  رقعی

  چاپ ۶

  مبتکران
  نویسنده بهنام شمس قهفرخی,علیرضا اسبقی,گادفری رابرت مک دوئل,گراهام بوث,جان سیرز
  شابک ۹۷۸۹۶۴۴۸۶۸۴۳۶
  کد دیویی ۵۰۷
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  تغییر و جداسازی مواد

  کتب دیگر انتشارات مبتکران
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی