احزای سیاسی: کارکردها و سازماندهی در جوامع دموکراتیک

  ۱۴,۰۰۰ تومان

   

  ۹۶

  رقعی

  چاپ ۱

  نگاه معاصر
  نویسنده ویلهم هوفمایستر,مهدی مقدری
  شابک ۹۷۸۶۲۲۶۱۸۹۵۲۱
  کد دیویی ۳۲۴.۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  احزای سیاسی: کارکردها و سازماندهی در جوامع دموکراتیک

  کتب دیگر انتشارات نگاه معاصر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی