خاتم عشق: سیر تطور آرای خاورشناسان و غربیان درباره پیامبر اعظم (ص)
   

  ۱۳۰۸

  رقعی

  چاپ ۱

  سروش
  نویسنده سیدمجید پورطباطبایی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۱۲۱۰۹۷۹
  کد دیویی ۲۹۷.۹۳
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  خاتم عشق: سیر تطور آرای خاورشناسان و غربیان درباره پیامبر اعظم (ص)

  مولف این کتاب کوشیده است با مطالعه هر آنچه از قلم خاورشناسان و متفکران غربی درباره حیات رسول به طبع رسیده و به فارسی برگردانده شده و پاره ای از آنچه ترجمه نشده اما به نقل از نوشته های دیگر محققان در دسترس بوده مرور کاملی بر روند تحول دیدگاه ها داشته باشد و در موارد لازم نقد مستدل کند و مجموعه ای جامع و مفید به خواننده فارسی زبان عرضه بدارد.

  کتب دیگر انتشارات سروش
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی